Konfliktanalys över Syrien med källanalys

4 röster
13071 visningar
uppladdat: 2017-06-16
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Emil Wiman NA15B
2016-05-24

Syrien- en konfliktrapport


Ett land i spillror


I ett ökenlandskap öster om Medelhavet pågår just nu en av de största konflikterna sedan andra
världskriget. Kriget sker i Syrien. Syrien ligger i Mellanöstern och har sedan 1970-talet varit en hårt
styrd diktatur. Sedan den arbiska våren 2010 har kriget raserat och splittrat Syrien. Det är en så kallad
inomstatlig konflikt. Ett inbördeskrig mellan regim och rebeller och på senare tid även
terrororganisationer. Det finnas alltså både statliga och icke statliga aktörer inblandade. I nuläget sägs
det finnas 1000 olika rebellgrupper som strider mot regim. Många av dessa är kurder och araber och
är sunnimuslimer. De strider för ett fritt Syrien utan förtryck eller diktatorer. Regimen som de strider
emot styrs av Bashar al-Assad. Han tillhör en liten etnisk grupp som kallar sig för alawiderna som i
sin tur är shiamuslimer. Hans mål är att behålla kontrollen i Syrien för att försäkra sig om att hans
makt kvarstår. IS (Islamska staten) är också inblandad. Från början var de inte med i bilden men
medans kriget eskalerat så har det också varit på frammarsch. Deras mål är att bilda en Islamisk stat
utav stora delar av Mellanöstern och tar då tillfället i akt när Syrien är så instabilt. FN finns också i
konflikten. De försöker medla fred och jobbar främst vid gränsen där de hjälper de tiotusentals som
flyr. Ett av deras organ, OPCW, har också varit där för att ta hand om det kemiska vapen som
al-Assad använt. Andra aktörer såsom USA, Ryssland och Kina är också inblandade. USA försöker
stoppa hotet från IS medan Ryssland och Kina hjälper Bashar al-Assad att motverka IS men också för
att stoppa rebellerna ?(Greek, 2014)


Den arabiska våren


1970 kom Hafez al-Assad till makten i Syrien genom en statskupp. Han skapade en auktoritär regim
där han kontrollerade allt som skedde i landet. Med hjälp av statens medel (militär, polis osv) styrde
han Syrien i 30 år. När han väl avled år 2000 tog hans son över, Bashar al-Assad. “Partiet” de leder
står för sekualisering, socialism och för ett ena alla araber i Mellanöstern. När han väl kom till makten
lovade Bashar många ny förändringar, dock blev nästan ingen av dessa verklighet. Ett missnöje börjar
sprida sig bland folket, något som en diktator sällan vill ska vara ?(Greek 2014)

Den 17 december 2010 tände den tunisiska mannen Mohammed Bouazizi eld på sig själv i protest mot
att regimen i hans land hade beslagtagit hans fruktstånd. Hans enda chans att försörja sig själv och sin
familj togs ifrån han. Denna handling ledde till folket i landet fick nog. Människor gick ut och
protesterade på gatorna och började höja sina röster. Diktatorn i landet insåg att hans tid var över som
ledare och flydde innan det gick för långt. Detta blev ett starskott för det som senare kom att kallas
den arabiska våren. Länder i Nordafrika och Mellanöstern började göra uppror, även Syrien. Till
skillnad från andra länder där diktatorn flydde så svarade Bashar al-Assad med våld för att slå ner
upproret. Civil befolkningen svarade med samma mynt och inbördeskriget var ett faktum.
(Fazlhashemi, 2013 s.15-17)


Kemiska vapen och de mänskliga rättigheterna


Krig får många konsekvenser, tyvärr bara sådan som missgynnar mänskligheten. FN:s säkerhetsråd
har under ett flertal gånger diskuterat om de ska ingripa ännu mer i konflikten. Dessa förslag har dock
aldrig gått igenom på grund av att Kina eller Ryssland alltid röstat emot och de har vetorätt. USA har
också på egen hand beväpnat och tränat kurdiska rebellgrupper för att kriga mot IS och Assads regim.
Hurvida detta kommer påverka oss i framtiden blir svårt att veta men under Kalla kriget tränade USA
tallibaner för att slåss mot Sovjet vilket i sin tur resulterade till att de bet sig själva i svansen när
tallibanerna gick emot dem.

Syrien export har också sjunkit drastiskt sedans krigets start. Tidigare har de levt bra, dels på all olja
som de exporterat till västvärlden och dels på all turism från kringliggande länder. Dessa förluster
ekonomiskt försvårar situationen ytterligare då många förlorar sina jobb och därmed sin väg till
inkomst och trygghet. Flyktingströmmar från Syrien har ökat och alla som har möjligthet flyr kriget,
antingen till läger runt om Syriens gränser eller vidare till främst Europa. Av de dryga 23 miljoner
som bodde i Syrien innan kriget räknar man med att ca 6 miljoner har lämnat sina hem. ?(Forsberg,
2016) ?Det är två tredjedelar av Sveriges befolkning. I Syrien har tusentals människoliv skördats i
strider och den Syriska regeringen har också i ren desperation för att behålla makten använt kemiska
vapen för att motverka rebeller.Detta är ett brott mot folkrätten och är en krigsförbrytelse. Dock har
detta inte bara drabbat rebeller utan också civilbefolkningen. De kemiska vapnen har numera blivit
beslagtagna och skickade till USA. Ännu en konsekvens av kriget är att IS har tagit tillfället i akt och
börjat jobba sig in i Syrien. Deras officiella mål är att bilda en islamisk stat där Koranens lagar
används som grund i samhället. Med hjälp av systematiskt våld mot civilbefolkningen sprider de
skräck i Syrien och tar över så mycket mark som möjligt.?(Greek, 2014)
Enligt den Syriska nyhetssajten “Syrian Arab News Agency” sker attacker på IS-terrorister dagligen i
Syrien. Syriska soldater gör olika offensiver mot IS-medlemmar och deras tillhåll för att motverka
dem. ?(Okänd, 2016).
Det har även blivit en konsekvens i vårt samhälle då vi har drabbats av självmordattacker både i Paris
och Belgien Detta beror förmodligen på att IS lyckats bli så stora att de kan sprida sin terror ända hit.
(Greek 2014)

Enligt Utrikesdepartementet har många av det mänskliga rättigheterna har kränkts under konfliktens
gång. Rättighet 3 enligt deras rapport, “Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud om
tortyr”, har kränkts. Myndigheterna i Syrien har bland annat med hjälp av militär och säkerhetsstyrkor
begått våldsamma övergrepp mot civilbefolkning och demonstranter. Belägring av städer har skett
myndigheternas order vilket också lett till beskjutningar av civila och brist på livsmedel och mediciner
när tillförseln har stoppats. Tortyren har också ökat märkvärt i båda förhör och gripanden rebeller och
civila, detta gäller både vuxna och barn. Batongslag, elchockar, sexuell tortyr i form av olika former
av övergrepp m.m används. Tortyr används nog för det är effektivt sätt att få fram information snabbt
eller för att bryta ner människors psyke vilket ger en fördel. Kräkningar mot kroppslig integritet har
blivit vanligare genom bland annat sexuell tortyr men prostitutionen har också ökat märkvärt samt
handel med människor till andra länder utanför Syrien. Detta beror nog på att i konflikter försämras
polisen kontroll vilket ger upphov till att människor som sysslar med människohandel kan agera fritt
utan att bli straffade. Detta är tyvärr en lukrativ handel som blir vanlig i krig.


Rättighet 6, “Rättssäkerhet och rättstatsprincip” har också slagits ur spel. Före 1963 fanns en lag om
allas lika värde inför lagen men lagen avskaffades. Den 21 april 2011 togs den i kraft igen men kom
tyvärr inte att funka i praktiken. Redan innan och under krigets gång har korruption blivit allt
vanligare vilket inte direkt höjer kvalitén av rättegångar. De som har mycket makt och pengar klarar
sig och kan köpa sin frihet. Advokater trakasseras om de motsäger sig den som mutar dem. Vittnen
hotas i hemlighet med tortyr eller försvinnanden. Rättssäkerheten har kort sagt slagits ur spel, på
grund av att Syrien är grovt korrupt vilket ger en osäkerhet och ingen garanti för en rättvis rättegång.
Formellt sett är det ingen skillnad mellan man och kvinna i rätten dock behandlas kvinnor mycket
sämre än män, troligen på grund av de rådande religiösa lagar i samhället som baseras på makt hos
männen. Kurder är framförallt utsatta. Ca 9% av Syriens befolkning är kurder. De har inte samma
rättigheter i domstolen i Syrien främst pågrund av att de är “statslösa” enligt regeringen. De behandlas
alltså annorlunda trots att de bott i Syrien i hela sitt liv. Dödstraff är tillåtet i Syrien och endast
presidenten kan ge amnesti. ?( Utrikesdepartementet, 2011)


Framtiden


Syriens framtid är osäker. Kriget kommer förmodligen fortgå ett tag till. Varken al-Assad eller
rebelltrupperna vill kapitulera för i så fall skulle allt varit förgäves. Det gör att förmodligen kommer
de angripa varandar tills en av dem är mer eller mindra utplånad. Samtidigt ser säkert båda parternas
allierade chanser att få ta en del av vinsten om deras sida vinner. Därmed hjälper de gärna till och
eldar gärna på konfliken till sin egen fördel. Exempelvis tror jag att Ryssland gärna vill att Basar
al-Assad ska vinna. Ryssland kanske då får anlägga millitärbaser i Syrien eller ta del av deras
oljetillgångar. Detta ger dem ytterliga makt i världen då man skulle likna det med att de utökar sitt
territorium, något alla stater vill. Likaså tror jag att kurder och andar rebellgrupper ser sin chans få en
rättvisare värld för kommande generationer om det lyckas störta al-Assad. Frihet och flera rättigheter
brinner nog i deras hjärtan när dem strider. Även rebellernas allierade ser nog chanser till egen
vinning om de stödjer dem i kampen. Svårast att analysera är IS. Deras mål är relativt okänt. Enligt
dem själva så utropade dem ett kalifat, alltså vill de bilda ett islamiskt rike av mellanöstern som styrs
av en kalif. Deras inblandning i Syrien konflikten är nog därför att de helt enkelt vill ha makt och
rikedomar till sitt kommande kalifat. Detta är lätt att lägga beslag på i ett land där det redan är osäkert
för då finns det ingen som riktigt kan stoppa dem.


Potentiella lösningar


Det finns många vägar till fred.. I Syrien konflikten tror jag det är viktigt med diplomati och att
kanske FN försöker medla fred mellan de olika parterna. I första hand måste vi dock tänka på det som
drabbas är de som bör hjälpas först. Genom att skänka en slant till olika organisationer som sysslar
med att bygga läger, ge sjukvård osv kan vi säkerställa att de som flyr ändå lever under mänskliga
förhållanden när de tas emot vid gränsen. I en konflikt är problematiken svår för människor blir osams
när de har olika mål. Alla vill ha makten på ett eller annat sätt och är villiga att dö för den i denna
konflikt. Det gör att det inte är så enkelt att medla fred då det blir svårt att erbjuda båda regimen och
rebellerna något som gör båda nöjda. IS vill nästan ingen samarbeta pågrund av deras opålitlighet och
att deras mål är okänt. Den enda möjliga lösning som jag kan se det ( förutsatt att ingen av parterna är
villiga att ge sig totalt) är nog att komma överens om en person som båda regimen och rebellerna
tycker är lämpad att styra. Vem denna person är och hur detta val ska gå till vet jag inte men det skulle
om något kanske göra båda parter nöjda.


FN har försökt tidigare i år att ha samtal mellan de olika aktöerna för att få fred i Syrien. Dessa möten
har dock avbrutits pågrund av oenigheter bland parterna. Dock lyckades en temporär vapenvila
förhandlas fram av FN, USA och Ryssland. Enligt mig har det varit bra att FN tagit initiativ att
förhandla om fred även fast det nästan var väntat att förslagen skulle avslås. Hatet mellan parterna är
för starkt och kapitulation är inte ett alternativ för någon av dem. Antaligen försökte de förhandla om
en längre vapenvila som kanske skulle kunna resultera i fred. Enligt mig är detta lite naivt då det
sällan funkat tidigare i historien att två parter bara går mer på att snabbt sluta kriga.? (Ohlsson, 2016)


Ryssland och USA


Syrien utger sig för att vara en republik där det parti som styr nu står för socialism, parabelism ( att
förena alla arabländer) och sekularism. I praktiken skulle jag vilja tolka dem som en diktatur där all
makt ligger centrerad runt diktatorn och att många av landets lager grundas på Koranen. Den stora
korruption som råder bidrar ju inte direkt heller till ett socialiserat samhälle. Ett annat land som liknar
Syrien skulle kunna vara Ryssland. De samarbetar ju trots allt. Ryssland (numera Ryska federationen)
utger sig för att vara en republik också där staschefen är Vladmir Putin. Kommunism har länge legat
till grund för hur Ryssland styrs, även idag fast det har avvecklats en aning. Likadant som i Syrien är
de alltså starkt socialistiska Även fast Ryssland utgör sig för att vara en republik så ligger mycket
makt i Putins händer och korruptionen är mycket vanligt vilket bidrar till ett osäkert rättsystem som i
Syrien. Allt för kritiska tidningar och tv-kanaler motarbetas av regeringen, som de också görs i Syrien.
(Karlsson, 2016)

USA skulle man kunna tas som en motsats till dessa länder. USA är också en republik men där
makten är mer jämnt fördelad. Deras samhälle är grundat på kapitalism vilket i sin tur lätt till snabbt
ekonomiskt tillväxt under historiens gång till skillnad från Syrien och Ryssland där ekonomin ligger
centrerad runt de som styr och inte folket. USA har också redan genomgått en revolution och ett
inbördeskrig vilket kanske gett dem en fördel till att styra upp sitt samhälle. Fortfarande finns stora
orättvisor i USA men inte alls i lika stor utsträckning som i Syrien och Ryssland. Ryssland har också
genomgått en revolution och ett inbördeskrig men de har inte lyckats lika bra som USA. Det beror
förmodligen på att de som vann deras krig inte var lika lämpade att styra som de som vann i USA.
Ryssland revolution och inbördeskrig skedde också drygt 200 år senare än de i USA. Det kanske är
den tiden som krävs för att ett land ska stabiliseras så pass mycket som krävs för att de ska bli mer
jämnställt.


KällanalysGreek, M. (2014). Fördjupning av Syrienkonflikten. ?http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/
[2014-08-29]

Hemsidan där källan hittades var ett förslag på källa i instruktionen i denna uppgift. Källan hittades på
Säkerhetspolitik.se. Hemsidan förvaltas av “Myndigheten för samhällskydd och beredskap” (MSB).
Artikeln är skriven i augusti 2014. Källan är framtagen av en myndighet i Sverige. Här i Sverie får vi
utgå ifrån att våra politiska mydigheter är pålitliga och vill förse oss medborgare med objektiv och
relevant information om händelser i världen. MSB:s uppgift är att informera om olycker, krig och
kriser. Sidan är framtagen av dem för att informera oss medborgare om krigsberedskap och hur läget
ser ut i andra länder(säkerhetspolitik). De som skriver artiklar är blandat, ibland är det enskila
skribenter som då är experter på ämnet och ibland är det andra myndigheter eller organisationer som
tar fram data och artiklar. Den information jag använt är skriven av Maria Greek som arbetar vid
Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Detta blir då en förstahandskälla
då informationen kommer direkt från en expert. Texten är inte tedentiös utan faktabaserad och därmed
objektiv. Texten är dock två år gammal men jag anser ,när jag jämför den med andra källor, att dess
information om konfliktens bakgrund och aktörer fortfarande är aktuell.

Utrikesdepartementet. (2011). Sammanfattning av Mänskliga rättigheterna i Syrien.
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-r
attigheter/mellanostern-och-nordafrika?c=Syrien? [2011]

Fazlhashemi, M. (2013). ?Den arabiska våren: Folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika.
Lund: Historisk Media.

Källan hittades i Berzeliusskolans bibliotek. Boken är publicerad 2013 och skriven av
författaren och professorn Mohammad Fazlhashemi. Han är professor i islamisk teologi och
filisofi vid Uppsala Universitet. Källans syfte är att ge en övergripande bild av “Den arbiska
våren” som blev en historisk revolution när flera länder i Nordafrika och Mellanöstern gjorde
uppror. Källan är en förstahandskälla då all information i den kommer från Mohammad
själv. Mycket av information har han nog tagit fram själv då han ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Greek, M. (2014). Fördjupning av Syrienkonflikten. http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/ [2014-08-29] Utrikesdepartementet. (2011). Sammanfattning av Mänskliga rättigheterna i Syrien. http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/mellanostern-och-nordafrika?c=Syrien [2011] Fazlhashemi, M. (2013). Den arabiska våren: Folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika. Lund: Historisk Media. Karlsson, K. Hinnemo, T. (2016). Ryska federationen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ryska-federationen [2016-05-28] Okänd upphovsman. (2016). http://sana.sy/en/?p=78509 [2016-05-27] Forsberg, U. (2016). Krisen i Syrien 2011-2016. http://sverigeforunhcr.se/blogg/tidslinje-krisen-i-syrien-2011-2016 [2016-03-08] Ohlsson, E. (2016). Syrienkonflikten har nu pågått i fem år. http://www.dn.se/nyheter/varlden/syrienkonflikten-har-nu-pagatt-i-fem-ar/ [2016-03-13]

Kommentera arbetet: Konfliktanalys över Syrien med källanalys

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Emil Wiman [2017-06-16]   Konfliktanalys över Syrien med källanalys
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60148 [2021-01-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×