Fakta över Österrike

1 röster
6685 visningar
uppladdat: 2020-01-20
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Antal invånare: 8 809 210 (2017)
Huvudstad: Wien

Befolkning

Historiskt sett har Österrike en enhetlig befolkning med endast små inslag av etniska minoriteter.

Stor invandring sedan slutet av 1900-talet gör att en femtedel av invånarna idag har rötter i ett annat land. 

Religion

De flesta österrikare är katoliker och en mindre del är protestanter.

De senaste årtiondenas invandring har lett till att andelen muslimer och ortodoxt kristna ökat.

Politiskt system

Österrike är en parlamentarisk republik och en förbundsstat med nio delstater. Presidenten har traditionellt hållit sig till en ceremoniell roll medan regeringen har den verkställande makten.

Rösträttsåldern för nationella val är bara 16 år. Landet har en lång tradition av samregeringar mellan det konservativa Folkpartiet (ÖVP) och Socialdemokraterna (SPÖ).
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden 

 

Utrikespolitik och försvar

Det kalla krigets slut i början av 1990-talet förändrade Österrikes säkerhetspolitiska situation. Österrike höll visserligen fast vid ställningen som neutralt land, men det blev möjligt att göra en friare tolkning av neutraliteten. Det tog sig bland annat uttryck i en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. Österrike blev medlem av EU 1995.

Ekonomi

Österrike är ett utvecklat industriland med en bruttonationalprodukt (BNP) per invånare som sedan slutet av 1980-talet hör till Europas högsta. Arbetslösheten har i allmänhet varit lägre än i de flesta andra europeiska länder.

Exporten spelar en viktig roll för landets ekonomi, liksom den stora tjänstesektorn, där inte minst turismen är betydelsefull.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Österrikes geografi > 

 

 

 

Utrikeshandel

Handeln med utlandet är omfattande och utgör en viktig del av ekonomin. Runt 70 procent av handeln sker med EU.

Den största enskilda handelspartnern är Tyskland som ensamt står för runt en tredjedel av handeln.

Sociala förhållanden

Österrike har ett av världens mest generösa system för social välfärd med obligatorisk sjuk-, pensions- och arbetslöshetsförsäkring med mera.

Lagstiftning och praxis i fråga om arbetstid, anställningstrygghet, semester, studieledighet och andra typer av tjänstledighet påminner i stor utsträckning om svenska förhållanden.

 

...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/varldens-lander-samhallskunskap/europa-samhallskunskap/fakta-om-osterrike

Kommentera arbetet: Fakta över Österrike

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Hugo Nordlander 2020-01-20

    Tack Hugo, riktigt bra!

Källhänvisning

Hugo Nordlander [2020-01-20]   Fakta över Österrike
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60598 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×