Naturkatastrofer - Sårbara platser

1436 visningar
uppladdat: 2020-01-23
Gustav Stålarm

Gustav Stålarm

Jobb
Sota Sushi Bar
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Jordbävning

 

Jordbävningar skapas där 2 eller flera kontinentalplattor stöter emot varandra. Dem kan krocka, gnidas eller åka isär. Där dem stöts emot och gnids kan jordbävningar uppstå. Därför är platser där plattor gränsas sårbara som t.ex Japan och USA:s västkust. Speciellt Japan, eftersom att det är 3 stycken plattor som gränsas där. 

 

En jordbävning kan ha förödande konsekvenser, hus kan förstöras, stora byggnader kan rasa, folk kan begravas i sten, aska och rester från byggnader. Allt som är i närheten av jordbävningen påverkas, men framför allt de fattiga städerna. 

 

Eftersom att de flesta i de fattiga städerna kanske inte har råd med ordentligt byggda hus, så är det stor risk att deras hus rasar. Och många äger inte mer än ett hus. Då får de ingen stans att bo, och har inget kvar, och har inte råd att bygga nya hus. Detta kan leda till stora flyktingströmmar till andra rikare städer eller länder. Det kan leda till att dessa rika ställen måste anpassa sig och kanske till och med måste betala för att hjälpa. Men det kan även ha fördelar som att det t.ex kan komma välutbildade flyktingar och hjälpa staden/landet. Men nackdelarna är betydligt fler.

 

Ett annat exempel på dåliga konsekvenser är att sjukhusen kan bli översvämmade av människor som skadat sig, och folk som bor i staden kommer påverkas väldigt mycket. Det skulle i sin tur kunna göra att läkare blir utbrända eller stressade och ännu färre kommer kunna få hjälp. Detta innebär att länder som ligger sårbart måste anpassa sig och göra städer säkrare. Man måste lägga pengar på att säkra upp för jordbävningar, när det kan finnas andra problem som måste lösas. 

 

Det kan även börja brinna av olika anledningar, som att en elledning rasar och tänder eld på ett hus. Brand är en konsekvens av jordbävning som är svår att handskas med, eftersom att det är så mycket kaos, och brandmännen har svårt att ta sig till platser där det brinner. Dessutom så behövs det oftast mer brandmän än vad det finns, eftersom att det ofta är flera byggnader som börjar brinna samtidigt. Det kan leda till att hus brinner upp, och att människor dör i bränder. Det kostar både liv, och pengar.

 

Arbetsplatser kan rasa och förstöras och kan leda till att många människor blir arbetslösa. Det kan i sin tur leda till fattigdom och flykt.

 

Dessutom så kan elverk, elledningar och vattenledningar förstöras. Då kommer folk inte ha tillgång till el och vatten, som kan leda till att man t.ex inte kan laga mat eller duscha. Om kraftverk skulle förstöras så kan det leda till strömavbrott under mycket lång tid och man hade behövt ersätta och hjälpa personer utan el. Jordbävningen kan påverka på mycket större platser än där just där  jordbävningen var, eftersom att elen kan brytas och ledningar till andra ställen gå sönder. Det kan göra att ett helt land blir utan el. Många jobb kräver att man har el eller uppkoppling, och alla som jobbar med något sådant hade inte kunnat jobba. Detta hade kostat mycket pengar. Det kostar även enormt mycket pengar att bygga upp allt som rasat under en jordbävning. Om landet/staden inte har säkrat sig, så kan en hel stad gå i konkurs.

 

Japan är ett föredöme på att bygga jordbävningssäkert, genom att inte bygga i sten och tegel, eftersom att det väldigt lätt faller ihop. Istället bygger dem mycket med stålstommar och betong som inte rasar ihop. Trä är även bra eftersom att de gungar i takt med jordbävningen i stället för att rasa. De har också bra tekniker, och ett exempel är att vissa hus står på stora plattor och en ”pinne” igenom husets mitt. Sedan ”hänger” våningarna på pinnen och låter huset skaka, men inte rasa. De flesta husen testas även innan de byggs i maskiner som känner av vart det skakar och man kan på så sätt redan innan huset är byggt, veta om det är jordbävningssäkert eller inte. Och så länge dem som är i huset vet vad dem ska göra, så är det säkert. Det är ett bra sätt att förebygga konsekvenserna för jordbävningar.

 

Några åtgärder för att så få som möjligt ska skadas eller dö vid jordbävningar är att informera vad man ska göra vid en jordbävning, som att t.ex sätta sig under ett stabilt bord eller lägga sig under en säng, och akta sig för höga hyllor som kan välta. Använd inte hiss eftersom att den kan ha strömavbrott och kan vara skadad. Om man är utomhus, så ska man stanna kvar ute och akta sig för rasande byggnader och kraftledningar. Detta kan vara livsviktigt att informera folk om då jag tror att det skulle kunna vara avgörande.

 

Dock är det väldigt svårt att förutse jordbävningar, det man kan göra är att lyssna på förskalv, eftersom att nästan alla jordbävningar har förskalv. Men det är fortfarande svårt att veta om det kommer bli en jordbävning eller om det bara är vanliga skalv, som sker ibland. Det finns maskiner som man kan använda för att känna av skalv, men plattorna rör sig ofta lite ryckigt, så när man upptäcker att det är jordbävning är det ofta redan för sent för att hinna larma.

 

Tsunamis

 

Tsunamis kan skapas när det har varit en jordbävning under vatten, men även om en stor meteorit landar i vattnet, eller vid vulkanutbrott under vatten, och även vid ras. Det börjar skaka, och havsbottnen åker upp och ner, då skapas enorma vågor som kan vara upp emot 20 meter höga. Dessa vågor kan skölja över land och förstöra extremt mycket, så som skogar, betesmarker och städer. En tsunami kan förstöra så mycket att man till och med kan se spår efter den, efter flera år.

Tsunamis kan uppstå där plattor gränsas, och vågorna kan spridas åt alla olika håll, de färdas snabbt och slår till vid kusten med enorm kraft. Därför är platser som har nära till plattor extra sårbara, som t.ex Filippinerna, Malaysia och USAs västkust. Om det dessutom är platt mark eller få träd har tsunamin ännu lättare att forsa fram, och dessa ställen blir ännu mer sårbara.

 

En stor tsunami kan även ha dåliga konsekvenser för miljön, då skogar och ekosystem kan rubbas totalt. Detta kan vara dåligt för vissa sällsynta djurarter, om deras skog försvinner. De kan då dö ut och det kan i sin tur göra att den biologiska mångfalden blir sämre. Det kan även leda till förökning av ett visst djur, t.ex om alla rovdjur dör så kommer alla andra djur föröka sig extremt snabbt och mycket och kanske äter upp och förstör skogen.

 

Några konsekvenser av Tsunamis är att den är så enormt stark, att den kan krossa byggnader, träd och allt som kommer i dess väg. Detta kan leda till att många drunknar av vågen, fastnar eller kolliderar med något föremål och dör. Många kan även skadas eller blir hemlösa. Detta leder till samma konsekvenser som jag nämnde i jordbävningar, att det blir flyktingströmmar till andra ställen. 

 

Man kan inte förebygga att tsunamis sker, men man kan förminska konsekvenserna genom att t.ex bygga vallar vid kusten på extra utsatta områden, som ska förminska och sänka farten på tsunamin. Och även sätta ut sensorer som kan känna av stora skalv och vågor. Även här så ligger Japan i framkant.

 

Tsunamin kan även dra in över land och förstöra odlad mark och döda boskap. Detta kan leda till att bönder kan gå i konkurs eller måste odla om och om det är ett fattigt land, så kan det göra att människor svälter, eftersom att det kan kosta pengar att importera mat från andra länder.

 

Dessutom så kan man bygga extra starka byggnader som kan hålla för mer, och högre vatten än vanliga hus. Jag tycker även att man ska sätta ut sensorer i havet som känner av om det blir jordbävning, så att man hinner varna de ställen som kan drabbas, eftersom att det kan ta flera minuter innan tsunamin når land, beroende på hur långt bort den är. Då hinner de utsatta förbereda sig, och även ta sig så långt in mot land som möjligt. Det kan göra att färre människor dör och skadas.

 

Även här kan arbetsplatser förstöras som i jordbävningar.

 

Även här kan det leda till flyktingströmmar som i Jordbävningar.

 

Dessutom så kan kraftledningar och kraftverk förstöras, som jag också nämnde i jordbävningar. 

 

Översvämning

 

Översvämningar kan bildas på flera sätt, att en tsunami har fört in massor med vatten från havet, eller att det regnat enormt mycket, eller blir så varmt att mycket snö och is smälter är några av dem. Det är svårt att nästan omöjligt att stoppa de enorma vattenmängderna som kommer, men man kan minska konsekvenserna.

 

Några konsekvenser av översvämning är att man t.ex kan bli fast i sitt hus för att vattnet utanför är så högt att man inte kan komma någon stans. Det kan göra att människor inte kan ha någon kontakt med andra och om dem får slut på vatten eller mat så kan man svälta. Även om just svält inte är så trovärdigt vid översvämning så tror jag att om en familj t.ex börjar få slut på mat så kanske man tar stora risker som att t.ex försöka ta sig över strömmen utanför huset. Det kan leda till att människor dör. Människor kan även dö i försök att rädda någon annan. Översvämning kan även leda till att saker kan dras med i starka strömmar, som kan vara så starka att bilar och andra föremål dras med. Det kan leda till att människor kan bli träffade av stora tunga föremål och dö. Bilar och annat kan även göra skada på t.ex hus. 

 

För att förebygga översvämningar behövs mycket pengar. Därför drabbas de fattiga städerna och länderna mycket hårdare än de rika. Det man kan gör är t.ex bygga mycket brunnar och vattenledningar som leder bort vattnet från städer. Man kan även på extremt sårbara ställen bygga upp husen på pelare så att vattnet inte når upp, och även bunkra upp med lite mat i huset. 

 

Några sårbara platser för översvämning är de tropiska zonerna, där det alltid regnar mycket, men nästan alla ställen kan bli drabbade. Men det är inte lika stor risk. Även städer som ligger i svackor eller dalar är extra sårbara, eftersom att vattnet ofta rinner ner mot dalen.

 

Även här så kan betesmarker förstöras och få samma konsekvenser som i tsunamis.

 

Även här kan arbetsplatser förstöras som i tsunamis och jordbävningar.

 

Vulkaner

 

De sårbara platserna för vulkaner är helt enkelt där det finns aktiva vulkaner, och aktiva vulkaner finns vid plattgränser. I t.ex Japan så finns det över 100 aktiva vulkaner. Vulkaner är lätta att känna igen, då de reser sig som berg och har ett stort hål eller krater på toppen. Därför så är ofta människor som bor nära vulkaner medvetna om konsekvenser och lyssnar på forskare om vulkanen är aktiv eller om den kan få utbrott. 

 

Man kan inte riktigt förhindra att vulkanutbrott sker, men ett bra sätt att förebygga konsekvenserna är att informera människor som kan bli drabbade, och att fortsätta utvecklingen av maskiner och instrument som kan känna av om vulkaner är aktiva eller inte, och om de kan få utbrott.

 

Vulkanernas konsekvenser är många. Ett exempel på dåliga konsekvenser är att aska flyger upp i luften och gör att flygplan inte kan åka i närheten, eftersom att motorerna kan förstöras och planet då kan krascha. Askan kan vara kvar i luften i flera dagar och all flygtrafik kan förstöras. Det kan leda till att folk inte kan resa, varken hem eller till sin destination. Även fraktflyg förhindras att flyga och kan göra att leveranser av viktiga saker blir försenad.

 

Vulkaner kan även förstöra för samhället genom att det kommer lava som bränner ner och smälter byggnader och infrastruktur. Detta kan leda till att många människor dör. Lavan kan även leda till att det börjar brinna i hus. Dessutom så kan lavan förstöra natur, genom att bränna upp skog, som kan leda till skogsbränder som kan utsträcka sig längre än själva vulkanutbrottet. Detta har samma konsekvenser som ekosystemen i jordbävningar.

 

Även här så kan betesmarker förstöras och få samma konsekvenser som i tsunamis.

 

Även här kan arbetsplatser förstöras som i jordbävningar.

 

Dessutom så kan kraftledningar och kraftverk förstöras, som jag också nämnde i jordbävningar.

 

Vindar

 

Orkaner skapas där havsvattnet överstiger 27˚c. De är extremt starka vindar som kan förstöra mycket. Vid starka orkaner kan många drabbas, bland annat genom t.ex strömavbrott och flygförbud. Vindar kan dra med sig t.ex skyltar och grenar som kan flyga runt i luften, och det kan vara farligt att vistas utomhus, dödsfarligt. Vinden kan även göra så att träd välter, som kan spärra av vägar och förstöra hus. De sårbara platserna för vindar är där det är som varmast i vattnet, som t.ex Filippinerna och Södra USA.


Lavin

Laviner uppstår när det har snöat och snön ligger i sluttningar över 30 grader. De utsatta områdena är alltså i dalar där det finns snö och branta sluttningar ovanför, t.ex i alperna. Men utsatta områden finns även i skidbackar. Men skidstället har alltid koll så att det inte är lavinrisk i backarna. Därför ska man vara extra försiktig om man åker skidor utanför pisten. 

 

Stora laviner

Några sätt att förebygga laviner är att t.ex bygga ”murar” tidigt i backar där det är brant och kan bli laviner. Dessa murar ska stoppa lavinerna från att åka ner igenom hela backen och eftersom att lavinerna inte är lika kraftiga i början så är det ganska effektivt.

 

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://www.sydsvenskan.se/2011-03-12/sakrast-att-bygga-hus-i-tra http://www.byggvarlden.se/japans-hus-ar-val-byggda-60470/nyhet.html http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/geografi/geografi3/sidor/klimat/oversvamning.htm https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vågbrytare http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/i-japan-tar-det-bara-3-minuter-att-varna-en-tsunami http://snsn.geofys.uu.se/fraagor_jordb.html http://illvet.se/naturen/naturkatastrofer/jordskalv/darfor-uppstar-jordskalv

Kommentera arbetet: Naturkatastrofer - Sårbara platser

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gustav Stålarm [2020-01-23]   Naturkatastrofer - Sårbara platser
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60600 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×