Hinduism skolarbete

1 röster
1129 visningar
uppladdat: 2020-01-23
Gustav Stålarm

Gustav Stålarm

Jobb
Sota Sushi Bar
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Ritualer

Samsara är ett sakrament som hinduer genomgår. Totalt finns det 40 riter angivna i hinduismens heliga texter, men 16st anses vara nödvändiga för att nå samsara. Olika ritualer är knutna till olika stadier i livet. Det är t.ex födelse, barndom, utbildning, äktenskap och döden. 

 

Trots att de 16 ritualerna anses vara nödvändiga är det inte särskilt många som genomgår alla. De flesta nöjer sig med de största som t.ex, Antyesti: dödsritual där man kremerar den avlidnes kropp. Japa: tillbedjan av guds namn med ett mantra, oftast aum namah shivaya. Puja: morgonbön efter att man badat och tvättat sig. Jatakarma: är en ritual där man firar ett barns födelse.

 

Att utföra ritualer har både religiösa och sociala betydelser. Den religiösa handlar bland annat om att man genom att utföra ritualerna förbättrar sina chanser att födas in i ett kast med högre status och tillslut enas med brahman och stoppa pånyttfödelsen. Den sociala betydelsen handlar bland annat om att man ofta utför  ritualer tillsammans med andra människor och att det kan skapa starka gemenskaper mellan människor och föra traditioner vidare. Man växer också själv som en individ och får t.ex ett bättre självförtroende. 

 

Inriktningar/olika tolkningar

Shaivism/shivaism: Det är de hinduer som företrädesvis dyrkar guden Shiva. Han utgör tillsammans med Vishnu och Brahma de tre högsta gudarna inom hinduismen. Ungefär 17% (220 miljoner) av alla hinduer är shaivister. 

 

Vaishnavism: Det är nästan som en monoteistisk inriktning på hinduismen. Här dyrkar man enbart Vishnu och/eller hans gudomliga avatarer (inkarnationer). Hans kändaste och viktigaste avatarer är Krishna och Rama. Vaishnavism är den dominerande inriktningen inom hinduism med ungefär 70% (900 miljoner) av hinduer som anhängare.

 

Shaktism: Det är flera olika trosinriktningar som utgår från att man dyrkar gudinnan Shakti eller Mahadevi. Mahadevi är den största av alla gudinnor inom hinduismen. Egentligen så är Mahadevi alla gudinnor tillsammans. De olika gudinnorna kan ses som olika delar av Mahadevis kropp och tillsammans bildar det hela Mahadevi. 

 

Utbredning av hinduism

Hinduer finns utspridda runt om i hela världen. Det finns mest hinduer i Indien och länderna däromkring. Ungefär 1,3 miljarder människor är anhängare till hinduismen och ungefär 1 miljard av dessa bor i Indien. Resten av hinduerna bor mest i närheten av Indien i länder såsom Nepal och Bangladesh. 

 

Symboler : https://images.app.goo.gl/8hGmCvFyNhzbBvbE6 

Aum : aum, även kallad udgitha, är den heligaste av alla stavelser inom hinduismen. Den är även helig inom buddhismen. Aum symboliserar den hinduiska världssjälen och hela universum. A står för skapande. U står för bevarande och M står för destruering eller upplösning. Detta sägs representera treenigheten av hinduismens största gudar Brahma, Vishnu och Shiva. Helig skrift : 

Vedaböckerna: 

 • de äldsta böckerna. 

 • Började skrivas på 1200-talet f.Kr.

 • Veda betyder veta eller kunskap

Upanishaderna: 

 • Skrevs ner på 800-talet f.Kr.

 • Ett mer filosofiskt språk än i vedaböckerna

 • Enligt upanishaderna är meditation det enda sättet att finna gud

Bhagavad-Gita: 

 • Bhagavad-Gita betyder ”den höges sång”

 • Den skrevs på 300-talet f.Kr.

 • Huvudpersonen är Krishna

Ramayana: 

 • Ramayana är ett kärleksäventyr

 • Huvudpersonerna är guden Rama och gudinnan Sita

 

Heliga platser :

Vattentemplet i Ubud, Bali

En av hinduismens heliga platser är vattentemplet på Bali. Vattentemplet består av ett flertal kranar som symboliserar olika saker. Du ställer dig under en kran för att få det som kranen symboliserar. T ex: lycka, rikedom, välstånd osv. Om man badar i vattentemplet sägs det att man kan rena sig från sitt livs alla synder.

 

Varanasi: Shivas heliga stad

En annan helig plats inom Hinduismen är staden Varanasi, Indiens äldsta fortfarande bebodda stad. Miljontals hinduer kommer hit för att bada i en av stadens 84 ghats i hopp om att rena sig från sitt livs alla synder, precis som i vattentemplet. Ghats är stentrappor och de flesta av dem är badningstrappor men vissa av dem används även för kremeringar. Folk kommer även till staden för att kremeras och få sina askor spridda i den allra heligaste floden. 

 

Ganges

Ganges är en 2 506 kilometer lång flod i norra Indien, ansedd som en av hinduismens heliga floder. Ganges är Indiens huvudflod. Ganges vatten anses rena från synder och förläna evig salighet. Man brukar hälla ut aska från kremerade personer i ganges för att de ska bli extra rena inför samsara processen.

 

Gudar

Polyteistisk religion

Det finns miljontals gudar inom hinduismen. Det finns gudar som bara dyrkas i en enda by. Andra är kända i hela Indien. Man brukar tala om tre huvudgudar och dessa är Brahma, Vishnu och Shiva.

 

Bhrama: Brahma är skaparguden. Genom honom har världen blivit till. Han avbildas med fyra ansikten vända åt de olika väderstrecken. Han håller ett radband, en helig bok, en spira och en vattenkruka. Han avbildas oftast sittande på en lotusblomma. Hans riddjur är en svan.

 

Vishnu: För många miljoner hinduer är Vishnu den främsta guden. Vishnu är den som upprätthåller skapelsen. Han håller i en lotus, en snäcka, en diskus och en klubba. Hans riddjur är örnen Garuda. Vishnu vilar på den stora världsormen, vars oordning han har besegrat.
Vishnu härskar över hela världen. Hans uppgift är att se till att den heliga och goda ordningen får råda. När det onda hotar, ingriper Vishnu.

 

Shiva: Guden Shiva avbildas med fyra armar, ofta dansande. Han håller oftast i en treudd och har en orm runt halsen. Hans hår är tovigt och ibland dansar han i en eldcirkel. Shivas riddjur är en tjur.
Shiva dyrkas främst i södra Indien. Han är asketernas och självplågarnas föredöme. I templet representeras han av en pelare som kallas linga. Den föreställer egentligen en styv penis och är en symbol för Shivas makt.

 

Ganesha: Shiva och Parvati har tillsammans sonen Ganesha. Parvati födde sonen ensam då Shiva var ute på ett långt krigståg. En dag när Paravati skulle bada bad hon sin son att hålla vakten vid porten och att han absolut inte fick släppa in någon. Just då kom Shiva hem som han inte visste var sin pappa, han släppte ej in honom och med ett slag så skar han av ganeshas huvud. När Shiva insåg sitt misstag skickade han en av sina tjänare till att hämta det första huvudetchan såg. Tjänaren mötte en elefant och ganesha fick ett elefanthuvud. Ganesh ses som undanröjande av hinder och svårigheter och dyrkas därför av flest indier, han kallas också ingångens gud då hans huvud ofta finns vid templens ingång.

 

Efter döden

Samsara

Man återföds efter man dör beroende på hur god karma man har. Man återföds till en högre eller lägre varelse beroende på sin karma och hur väl man skött sig i sitt tidigare liv. Alltså tror man på reinkarnation inom hinduismen. 

 

Slutmålet är något som kallas bhraman, där man inte går vidare till en ny varelse utan förenas med världssjälen Brahman. Då har man funnit sin verkliga själ som överensstämmer med världssjälen och själavandringen upphör.

 

Brahman beskrivs som ett ställe som är rofyllt, harmonisk, gudomlig och har fullständig lycka. Hinduerna har hundratusentals gudar att be om hjälp och vägledning, både onda och goda. Meditation och yoga är viktiga inslag.

 

Levnadsregler

När man är hindu existerar det fem regler man måste följa:
1- Att alltid tala sanning
2- Iaktta rituell renhet
3- Visa tålamod i alla livets skiften
4- Inte stjäla
5- Inte döda någon levande varelse

 

Hinduer ska helst inte:
1- Äta kött
2- Dricka alkohol (I vissa indiska delstater råder alkoholsförbud)
3- Ljuga

 

Kor är heliga varelser inom hinduismen. Allt dött som kommer från kon anses som orent men får dock användas åt andra saker. Gödslet används även under vissa ritualer och religiösa reningar.

 

Eftersom man vill komma till Mokhsa så vill man leva så rent och bra som möjligt. Alltså måste man följa lagarna och reglerna, be till en eller flera gudar, respektera alla sina medmänniskor och många andra saker.

 

Jämförelse Buddism och Hinduism 

 

Likheter

 • Inom båda religionerna strävar man efter att inte återfödas, livets cirkel, följer riktlinjer (regler)

 • För att komma till nirvana eller brahman så ska man följa en speciell väg. 

 • Båda innehåller konceptet eller träningsformen meditation.

 • I båda religioner äter man helst inte djur

 • I båda religionerna har man tempel som man ber i

 • Båda har sitt ursprung i Indien.

 

Skillnader

 • Inom buddhism så finns inga gudar som kan påverka, (finns i hinduism)

 • Hinduism har flera gudar, buddhism har ingen gud utan en vägvisare och mentor.

 • Hinduism har kastsystem, inte buddhism

 • Buddhism skapades av en persons tankar och tankegång. 

 • Vägen till att inte återfödas är olika. I hinduismen är det så att man ska be och utföra goda handlingar för att få god karma. I buddhismen är det så att man ska förstå att allting är lidande, men även att utföra goda handlingar. 

 • I buddhism så har alla samma möjligheter att komma till nirvana medans i hinduismen så har inte alla det på grund av deras kastsystemet. 

 • Inom hinduismen så mediterar man i första hand för att träna kropp och sinne. I buddhismen så tränar man på att ta bort behov som hat och ilska och få ett bättre förstående för världen.

 

Jämförelse Islam hinduism

 

Skillnader

 • Islam förbjuder griskött och hinduism förbjuder kokött. 

 • I islam omskär man pojkar i hinduism gör man inte det, i vissa tolkningar av islam omskär man flickor främst i fattigare områden i norra Afrika, i länder som Saudiarabien omskär man inte flickor, detta är pågrund av att deras tolkning ser annourlunda ut. 

 • Hinduism uppkommer ur harappa kulturen och invandrande arier medans islam uppstår från En man som heter Mohammed och hans tankar, han sågs som guds främsta profet och sägs ha fått ett budskap från gud, han skulle forma den gamla arabiska relgionen likte Jesus format judendomen.

 • I islam fastar man medans man ej fastar i hinduismen.

 • Islam har en enda helig skrift medans hinduism har fler stycken.

 • Islam är en monistisk religion medans hinduism är en polyteistisk religion.

 • I hinduism så får man tro på andra gudar som inte har sitt ursprung i hinduismens tankar, t.ex kristendomens gud. 

Likheter

 • Både islam och hinduismen har heliga platser som folk vallfärdar till. Islam, Mekka och medina. Hinduismen Ganges och varanasi shivas heliga stad.

 • Islam har många olika tolkningar, likt hinduism 

 

Hinduismens påverkan på samhället

 

Bra för miljön då allt djur är heligt, många blir därför vegetarianer,-> mindre miljöpåverkan

 

Kastsystemet påverkar samhället.

 

Karmas lag, man följer regler och lagar för att få ett bättre nästa liv, gör att samhället blir ”säkrare” då man inte luras eller gör andra olagliga saker.

 

Kor är heliga. Det gör att kor vandrar runt i städer utan att bli påverkade av allt runt om. Om en t.ex ko väljer att lägga sig på en bilväg så stannar alla bilar och väntar tills kossan flyttar på sig. Det är en anledning till att gigantiska bilköer skapas. 

 

I och med att det hinduiska kastsystemet lever kvar så försvåras arbetet för ett jämställt samhälle. Man brukar säga att nu på i morden tid när Indien blivit mordeniserat av internationella företag så har arbetsmarknade blivit mycket mer jämställd mellan kön och kasten. Men i hemmet och i mindre omordna byar så gäller fortfarande mycket gamla tankar och kvinnor är underställda i hemmet på samma sätt som en person från ett lägre kast är underställd en person från ett högra kast. Ibland sker det att man gör abort bara för att det är en flicka. Ofta finns de stora företagen med mer mordena värderingar i större städer detta gör att klyftorna växer ekonomiskt då det skapas fler jobb och större möjligheter för utbildning finns men klyftorna växer också jämställt och en kvinnas rättigheter i det mer mordena Mumbai eller Delhi är ofta större än ute i en by i khalkutta där knappt el finns.

 

Föroreningar i heliga floder som t ex Ganges gör att folket blir sjuka och kan skadas av vattnet. De utgreningar från Ganges som når havet smutsar ner mycket och förstör då naturen. Anledningen är för att folk sprider ut aska från kremerade kroppar, slänger sin avföring, gifter från fabriker, skräp och mycket mer. Detta är självfallet en dålig påverkan av hinduismen på samhället.

 

Anledningen till att floden Ganges är så förorenad är...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinduism skolarbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gustav Stålarm [2020-01-23]   Hinduism skolarbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60601 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×